ΠΙΣΙΝΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

15/08/2023

Πισινες Ανακατασκευη

Πισινες Ανακατασκευη Πισινες Ανακατασκευη Οι προκατ πισίνες κατασκευάζονται εργοστασιακά και μεταφέρονται στο εργοτάξιο ολόσωμες ή σε τμήματα, τα οποία συναρμολογούνται επί τόπου. Πισινες Ανακατασκευη Σε γενικές γραμμές, οι ολόσωμες προκατασκευασμένες πισίνες κρίνονται κατάλληλες για διαστάσεις έως 12,0 x 5,5 (m), […]
15/08/2023

Ανακατασκευη Πισινες

Ανακατασκευη Πισινες Ανακατασκευη Πισινες Οι προκατ πισίνες κατασκευάζονται εργοστασιακά και μεταφέρονται στο εργοτάξιο ολόσωμες ή σε τμήματα, τα οποία συναρμολογούνται επί τόπου. Ανακατασκευη Πισινες Σε γενικές γραμμές, οι ολόσωμες προκατασκευασμένες πισίνες κρίνονται κατάλληλες για διαστάσεις έως 12,0 x 5,5 (m), […]
15/08/2023

Η Ανακατασκευη της Πισινας

Η Ανακατασκευη της Πισινας Η Ανακατασκευη της Πισινας Οι προκατ πισίνες κατασκευάζονται εργοστασιακά και μεταφέρονται στο εργοτάξιο ολόσωμες ή σε τμήματα, τα οποία συναρμολογούνται επί τόπου. Η Ανακατασκευη της Πισινας Σε γενικές γραμμές, οι ολόσωμες προκατασκευασμένες πισίνες κρίνονται κατάλληλες για […]
10/08/2023

Ανακατασκευη Πισινα

Ανακατασκευη Πισινα Ανακατασκευη Πισινα Οι προκατ πισίνες κατασκευάζονται εργοστασιακά και μεταφέρονται στο εργοτάξιο ολόσωμες ή σε τμήματα, τα οποία συναρμολογούνται επί τόπου. Ανακατασκευη Πισινα Σε γενικές γραμμές, οι ολόσωμες προκατασκευασμένες πισίνες κρίνονται κατάλληλες για διαστάσεις έως 12,0 x 5,5 (m), […]
05/08/2023

Ανακατασκευη για Πισινα

Ανακατασκευη για Πισινα Ανακατασκευη για Πισινα Οι προκατ πισίνες κατασκευάζονται εργοστασιακά και μεταφέρονται στο εργοτάξιο ολόσωμες ή σε τμήματα, τα οποία συναρμολογούνται επί τόπου. Ανακατασκευη για Πισινα Σε γενικές γραμμές, οι ολόσωμες προκατασκευασμένες πισίνες κρίνονται κατάλληλες για διαστάσεις έως 12,0 […]
06/07/2023

Για την Ανακατασκευή Πισίνας

Για την Ανακατασκευή Πισίνας Για την Ανακατασκευή Πισίνας Το τεχνικό μας τμήμα μπορεί να αναλάβει την ανακαίνιση της πισίνα σας με στόχο την αισθητική της βελτίωση αλλά και την αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολιγικού εξοπλισμού με νέα συστήματα οικολογικής τεχνολογίας, όπως η ηλεκτρόλυση […]
05/07/2023

Ανακατασκευή Πισίνας

Ανακατασκευή Πισίνας Ανακατασκευή Πισίνας. Ανάλογα με τον χώρο της πισίνας σας, μπορείτε να επιλέξετε την περιμετρική υπερχείλιση που σας εξασφαλίζει επιφάνεια νερού στην ίδια στάθμη με τον περιβάλλοντα χώρο. Ειναι η απόλυτη αισθητική επιλογή που εγγυάται παράλληλα και τον άμεσο […]
06/05/2023

Πισινας Ανακατασκευη

Πισινας Ανακατασκευη Πισινας Ανακατασκευη Οι προκατ πισίνες κατασκευάζονται εργοστασιακά και μεταφέρονται στο εργοτάξιο ολόσωμες ή σε τμήματα, τα οποία συναρμολογούνται επί τόπου. Πισινας Ανακατασκευη Σε γενικές γραμμές, οι ολόσωμες προκατασκευασμένες πισίνες κρίνονται κατάλληλες για διαστάσεις έως 12,0 x 5,5 (m), […]