ΠΙΣΙΝΑ VIDEOS

06/11/2023

Η Ανακαινηση για την Κολυμβητικη Δεξαμενη

Η Ανακαινηση για την Κολυμβητικη Δεξαμενη Η Ανακαινηση για την Κολυμβητικη Δεξαμενη  Η τεχνολογική εξέλιξη, έχει βοηθήσει ώστε ν’ αναπτυχθεί μια εξαιρετικά ευέλικτη μεθοδολογία κατασκευής μιας πισίνας. Πλέον υπάρχουν τρόποι κατασκευής, που επιτρέπουν ευρεία οικονομική κλιμάκωση και εναλλακτικές τεχνικές. Η […]
06/11/2023

Κολυμβητικη Δεξαμενη και η Ανακαινηση της

Κολυμβητικη Δεξαμενη και η Ανακαινηση της Κολυμβητικη Δεξαμενη και η Ανακαινηση της  Η τεχνολογική εξέλιξη, έχει βοηθήσει ώστε ν’ αναπτυχθεί μια εξαιρετικά ευέλικτη μεθοδολογία κατασκευής μιας πισίνας. Πλέον υπάρχουν τρόποι κατασκευής, που επιτρέπουν ευρεία οικονομική κλιμάκωση και εναλλακτικές τεχνικές. Κολυμβητικη […]
15/08/2023

Ανακαινηση Πισινα

Ανακαινηση Πισινα Ανακαινηση Πισινα  Η τεχνολογική εξέλιξη, έχει βοηθήσει ώστε ν’ αναπτυχθεί μια εξαιρετικά ευέλικτη μεθοδολογία κατασκευής μιας πισίνας. Πλέον υπάρχουν τρόποι κατασκευής, που επιτρέπουν ευρεία οικονομική κλιμάκωση και εναλλακτικές τεχνικές. Ανακαινηση Πισινα  Η κατασκευή μιας πισίνας παύει να θεωρείται […]
15/08/2023

Ανακαινηση Πισινας

Ανακαινηση Πισινας Ανακαινηση Πισινας Οι προκατ πισίνες κατασκευάζονται εργοστασιακά και μεταφέρονται στο εργοτάξιο ολόσωμες ή σε τμήματα, τα οποία συναρμολογούνται επί τόπου. Ανακαινηση Πισινας Σε γενικές γραμμές, οι ολόσωμες προκατασκευασμένες πισίνες κρίνονται κατάλληλες για διαστάσεις έως 12,0 x 5,5 (m), […]
06/08/2023

Πισινα Ανακαινηση

Πισινα Ανακαινηση Πισινα Ανακαινηση Η χρήση της οπλισμένης μεμβράνης σαν τελική επιφάνεια μιας πισίνας έκανε τα πρώτα της βήματα πριν από 40 περίπου χρόνια. Πισινα Ανακαινηση  Από τότε το υλικό αυτό έχει γνωρίσει μεγάλη εξέλιξη και άνοδο σε σημείο που […]
06/08/2023

Πισινας Ανακαινηση

Πισινας Ανακαινηση Πισινας Ανακαινηση Οι προκατ πισίνες κατασκευάζονται εργοστασιακά και μεταφέρονται στο εργοτάξιο ολόσωμες ή σε τμήματα, τα οποία συναρμολογούνται επί τόπου. Πισινας Ανακαινηση Σε γενικές γραμμές, οι ολόσωμες προκατασκευασμένες πισίνες κρίνονται κατάλληλες για διαστάσεις έως 12,0 x 5,5 (m), […]
15/07/2023

Ανακαινιση Πισινες

Ανακαινιση Πισινες Ανακαινιση Πισινες Το τεχνικό μας τμήμα μπορεί να αναλάβει την ανακαίνιση της πισίνα σας με στόχο την αισθητική της βελτίωση αλλά και την αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολιγικού εξοπλισμού με νέα συστήματα οικολογικής τεχνολογίας, όπως η ηλεκτρόλυση άλατος, η ενεργοποιημένη γυάλινη […]
10/07/2023

Κατασκευή Σκάλας Πισίνας

Κατασκευή Σκάλας Πισίνας Κατασκευή Σκάλας Πισίνας Τι να Προσέξετε στο Πλαίσιο της Κατασκευής της Πισίνας σας Πέρα από το διαθέσιμο χωροταξικά περιβάλλον ή τα χρήματα που θέλουν να διαθέσουν όσοι σκέφτονται την αγορά και εγκατάσταση πισίνας στην ιδιοκτησία τους, οι […]
04/07/2023

Εγκατάσταση Στεγανωτικής Μεμβράνης Elegance

Εγκατάσταση Στεγανωτικής Μεμβράνης Elegance Εγκατάσταση Στεγανωτικής Μεμβράνης Elegance Η πισίνα στο τελικό της στάδιο επενδύεται με το Υλικό Τελικής Επιφάνειας. Εδώ υπάρχουν οι εξής δυνατότητες. Εγκατάσταση Στεγανωτικής Μεμβράνης Elegance Είτε Κεραμικό Υλικό δηλαδή Εφυαλωμένο Πλακίδιο ή Ψηφίδα είτε Οπλισμένη Μεμβράνη PVC 1.5mm. […]
20/06/2023

Για Ανακαινηση της Πισινας

Για Ανακαινηση της Πισινας Για Ανακαινηση της Πισινας Η χρήση της οπλισμένης μεμβράνης σαν τελική επιφάνεια μιας πισίνας έκανε τα πρώτα της βήματα πριν από 40 περίπου χρόνια. Για Ανακαινηση της Πισινας  Από τότε το υλικό αυτό έχει γνωρίσει μεγάλη εξέλιξη […]
15/06/2023

Εγκατασταση Στεγανωτικης Μεμβρανης Πισινας

Εγκατασταση Στεγανωτικης Μεμβρανης Πισινας Εγκατασταση Στεγανωτικης Μεμβρανης Πισινας Η πισίνα στο τελικό της στάδιο επενδύεται με το Υλικό Τελικής Επιφάνειας. Εδώ υπάρχουν οι εξής δυνατότητες. Εγκατασταση Στεγανωτικης Μεμβρανης Πισινας Είτε Κεραμικό Υλικό δηλαδή Εφυαλωμένο Πλακίδιο ή Ψηφίδα είτε Οπλισμένη Μεμβράνη PVC 1.5mm. […]