Πισινες με Υπερχειλιση

ΠΙΣΙΝΕΣ ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ

Πισινες με Υπερχειλιση

Πισίνες Υπερχείλισης

Αναμφισβήτητα οι πισίνες υπερχείλισης ξεχωρίζουν. Το νερό υπερχειλίζει και φεύγει από τη πισίνα προς το περιβάλλοντα χώρο καταλήγοντας σε ένα κρυφό κανάλι ώστε να επιστρέψει ξανά στη πισίνα.

Η υψηλή αισθητική, η άψογη καθαριότητα, η αίσθηση ενότητας του περιβάλλοντος χώρου με την στάθμη του νερού της πισίνας είναι τα κύρια πλεονεκτήματα τους καθώς μεγαλώνουν και οπτικά την πισίνας σας.

Εκτός από το βασικό κέλυφος της πισίνας κατασκευάζεται ένα περιμετρικό κρυφό κανάλι υπερχείλισης με σχάρα ή χωρίς και μια κρυφή δεξαμενή υπερχείλισης που εξασφαλίζουν την “αέναη” υπερχείλιση της.


Οι επιλογές για την εφαρμογή της υπερχείλισης μπορεί να είναι ενιαία περιμετρικά ή κατ’επιλογή όποιες πλευρές θέλουμε κατόπιν αξιοποίησης και των περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής.

Η καρδιά στην κατασκευή μιας πισίνας είναι το σύστημα κυκλοφορίας του νερού. Το πώς δηλαδή και από πού θα περνάει το νερό για να οδηγηθεί στο φίλτρο και να επιστρέψει στην πισίνα καθαρό.

Το σύστημα λοιπόν αυτό αποτελείται από την αντλία κυκλοφορίας του νερού, τα εξαρτήματα συλλογής του νερού από τη πισίνα, και τα απαραίτητα υδραυλικά δίκτυα που θα τα συνδέσουν με την αντλία κυκλοφορίας.

Το πρώτο μέρος στη λειτουργία του συστήματος κυκλοφορίας της πισίνας, είναι τα εξαρτήματα και οι μέθοδοι συλλογής του επιφανειακού νερού.
Δύο είναι οι τρόποι συλλογής του επιφανειακού νερού, ο πρώτος είναι μέσω του Skimmer (επιφανειακός απορροφητήρας) και ο δεύτερος είναι μέσω της υπερχείλισης.

SKIMMER – ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

Το Σκίμμερ είναι ένα εξάρτημα από ειδικό πλαστικό που τοποθετείται στο χείλος του τοιχίου της πισίνας και έχει ειδικό σχεδιασμό και μήκος επιφάνειας αναρρόφησης από 20 – 40 εκατοστά.

Ο αριθμός τους ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος της πισίνας και την ισχύ της αντλίας κυκλοφορίας. Τα εξαρτήματα αυτά σε συνδυασμό με το υδραυλικό δίκτυο που τα συνδέει με την αντλία κυκλοφορίας του νερού, οδηγούν το επιφανειακό νερό στο σύστημα φίλτρανσης.

Τις πισίνες τύπου σκίμμερ τις αναγνωρίζετε από δύο κύρια χαρακτηριστικά, η στάθμη του νερού  είναι 10 με 15 εκατοστά χαμηλότερη από τη στάθμη του περιβάλλοντος χώρου και στα πλαϊνά τοιχία της πισίνας υπάρχουν κάποιες χοάνες, τα σκίμμερ.

Λειτουργικά είναι εξίσου αποτελεσματικές με τις πισίνες υπερχείλισης και πλεονεκτούν στο κόστος κατασκευής και στο χώρο όταν αυτός είναι περιορισμένος.

Οι πισίνες σκίμμερ αξιοποιούν τους ειδικούς επιφανειακούς αναρροφητές, τα λεγόμενα skimmers για την απομάκρυνση των επιφανειακών βρωμιών και την ανακυκλοφορία του 70% του νερού της πισίνας, ενώ το υπόλοιπο 30% του νερού φιλτράρεται από τα ειδικά φρεάτια ασφαλείας του πυθμένα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ

Πισίνες υπερχείλισης αποκαλούμε τις πισίνες στις οποίες το νερο τους οδηγείτε προς φίλτρανση μέσω ενός καναλιού το οποίο κατασκευάζεται περιμετρικά της πισίνας, στην οποία απορρέει το νερό το οποίο υπερχειλίζει και κατόπιν αυτό συλλέγεται σε μια δεξαμενή από την οποία καταλήγει στο μηχανοστάσιο για φίλτρανση.

Το σύστημα επιφανειακού καθαρισμού του νερού με υπερχείλιση διαφέρει από το σύστημα με Σκίμμερ, κυρίαρχα στο ότι με αυτό η συλλογή του επιφανειακού νερού γίνεται από όλη τη περίμετρο της πισίνας, ή κατά μήκος μιας η περισσότερων πλευρών της.

Περιμετρικά το κανάλι της υπερχείλισης καλύπτεται από «σχάρες» διαφόρων υλικών διαστάσεων και τεχνοτροπιών ολοκληρώνοντας και τονίζοντας την αισθητική της πισίνας.

Σε κάθε περίπτωση η ποσότητα συλλογής του επιφανειακού νερού που επιτυγχάνεται είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή των Σκίμμερ.

Η παρατήρηση ότι η επιλογή της υπερχείλισης για δημόσιες πισίνες με επιφάνεια μεγαλύτερη από 200 m2 είναι υποχρεωτική μας βοηθάει να αναφέρουμε τον κυρίαρχο λόγο (πέραν από το αισθητικό αποτέλεσμα).

Το επιφανειακό νερό περιέχει τη περισσότερη μόλυνση και είναι το νερό που εισέρχεται στον οργανισμό μέσω του στόματος και της μύτης. Η όσο το δυνατόν συντομότερη ανανέωση αυτού του όγκου του νερού και η τροφοδότηση του στο σύστημα φίλτρανσης και απολύμανσης είναι απολύτως αναγκαία για πισίνες με μεγάλα φορτία μόλυνσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Είναι φανερό, λοιπόν ότι σε μεγάλες δημόσιες πισίνες είναι πολύ δύσκολο να έχουμε εύκολη και σωστή απομάκρυνση των επιφανειακών ρύπων μέσω Σκίμμερ. Για το λόγο αυτό η επιλογή του συστήματος της υπερχείλισης για αυτές είναι αναγκαστική.

Είναι καλό να αναφέρουμε επίσης, ότι στη περίπτωση των skimmer το νερό κατά την επιστροφή του στη πισίνα, μετά τη φίλτρανση και απολύμανση, και προκειμένου να οδηγηθεί προς αυτά, κινείται οριζόντια, ενώ στη περίπτωση της υπερχείλισης κινείται από κάτω προς τα επάνω με συνεχή ανανέωση του επιφανειακού νερού σε όλη την περίμετρο της πισίνας και όχι μόνο στην περιοχή των Σκίμμερ.

Εάν θέλουμε λοιπόν να συγκρίνουμε τα δύο συστήματα, είναι ξεκάθαρο ότι το σύστημα της υπερχείλισης είναι καλύτερο από αυτό του Σκίμμερ, ιδιαίτερα για Δημόσιες πισίνες με μεγάλα φορτία μόλυνσης.
Ξεκάθαρο είναι ακόμη ότι είναι πολύ καλύτερο και το αισθητικό αποτέλεσμα που προσφέρει το σύστημα υπερχείλισης, με τις διάφορες εναλλακτικές μορφές υλοποίησης του ( που θα αναφέρουμε στην συνέχεια).

Η χρησιμοποίηση του Σκίμμερ βέβαια είναι πολύ ποιο απλή και οικονομική λύση, ιδανική για μικρές ιδιωτικές πισίνες με οικογενειακά φορτία μόλυνσης.

ΠΙΣΙΝΕΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ

Όμως είναι καλό και απαραίτητο αποφασίζοντας το σύστημα της υπερχείλισης να γνωρίζουμε και τις τεχνικές λεπτομέρειες που το συνοδεύουν. Επιτρέψτε μας λοιπόν να τις αναφέρουμε και δώστε τους την πρέπουσα σημασία :

Πισίνες υπερχείλισης Αρχικά απαιτείται η αφάνταστα ακριβής εφαρμογή του χείλους έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη στάθμη του νερού, σχεδόν με ακρίβεια χιλιοστού, ώστε να έχουμε ομοιόμορφη υπερχείλιση σε όλο το μήκος της εφαρμογής. Αυτό σημαίνει ειδικούς τεχνίτες και αύξηση κοστολογίου.

Η λειτουργία του συστήματος υπερχείλισης απαιτεί την κατασκευή πρόσθετης κλειστής ή ανοικτής δεξαμενής νερού για τη συλλογή του νερού από την υπερχείλιση μέσω της βαρύτητας, πριν αυτό οδηγηθεί με τη βοήθεια της αντλίας στο σύστημα φίλτρανσης.

Το μέγεθος αυτής της δεξαμενής εξαρτάται από το τύπο της υπερχείλισης και τον όγκο του νερού της πισίνας που θα χρειαστεί να υποδέχεται, ώστε θα πρέπει να είναι ανάλογα μεγάλη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καθαρισμός της δεξαμενής υπερχείλισης στον οποίο συνήθως δίνεται λιγότερη σημασία είναι μια διαδικασία που εάν την αμελήσετε, σίγουρα θα προσθέσει προβλήματα στη γενικότερη φροντίδα της πισίνας.

Επίσης αξίζει να αναλογιστείτε το πώς θα καθαρίζεται το κανάλι υπερχείλισης στον τύπο που θα επιλέξετε.

Τέλος θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η λειτουργία της υπερχείλισης απαιτεί πρόσθετους αυτοματισμούς και συστήματα προστασίας, για καταστάσεις που συχνά συμβαίνουν κατά τη λειτουργία της πισίνας.

Όλα αυτά ασφαλώς δεν αναιρούν σε καμία περίπτωση την υπεροχή του συστήματος της υπερχείλισης έναντι του Σκίμμερ, ως προς το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά και ως προς το αποτέλεσμα καθαρισμού του επιφανειακού νερού της πισίνας.

Πισίνες υπερχείλισης – Τέλος θα θέλαμε να σας παραθέσουμε τους εναλλακτικούς τύπους υπερχείλισης για να σχηματίσετε μια καλύτερη εικόνα και για να μπορείτε να αποφασίσετε ποιος είναι εκείνος που ταιριάζει στη δική σας περίπτωση.

ΤΥΠΟΙ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ

INFINITY (Άπειρο)
Θεαματικό και εντυπωσιακό αποτέλεσμα

Η πισίνα με αυτό τον τύπο υπερχείλισης, είναι η πρόταση για όσες κατασκευές πισίνας υπάρχει η δυνατότητα οπτικής συνέχειας του νερού, προς θάλασσα ή ουρανό.

Η στάθμη του νερού φθάνει στο χείλος του τοιχώματος και στη συνέχεια πέφτει με τη βαρύτητα σε μια δεξαμενή ( δεξαμενή υπερχείλισης). Η συγκεκριμένη διαδικασία δημιουργεί πέρα από την αίσθηση συνέχειας του νερού προς το άπειρο, και ένα θεαματικό καταρράκτη, στην συγκεκριμένη πλευρά.

Οι πισίνες  υπερχείλισης έχουν δυνατότητα να συνδυάσουν τη λεγόμενη “κρυφή” υπερχείλιση τύπου καταρράκτη που εφαρμόζεται σε πισίνες που προσανατολίζονται σε επικλινή οικόπεδα με θέα.

Η τεχνική αυτή δίνει  πρόσθετη υπέροχη αισθητική στον περιβάλλοντα χώρο και συγχρόνως  δίνει την αίσθηση συνέχειας της πισίνα σας με την υπέροχη θέα που διαθέτει. Το αποτέλεσμα είναι εξίσου εκπληκτικό ακόμα και όταν απολαμβάνετε τη πισίνας κολυμπώντας. Και εδώ υπάρχουν μικρά tips και μυστικά για το τέλειο αποτέλεσμα.

ΕΠΙΠΕΔΟ η ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΧΕΙΛΟΣ
Απαλή Αισθητική

Σε αυτό το τύπο υπερχείλισης με μηδενικό χείλος, το νερό καλύπτει το τοιχίο της πισίνας και στη συνέχεια μέσω βαρύτητας πέφτει σε μια μικρή σχισμή που υπάρχει σε όλη τη περίμετρο της πισίνας.

Στην συνέχεια το νερό οδηγείται μέσω καναλιού που υπάρχει κάτω από τη σχισμή αυτή στη δεξαμενή υπερχείλισης.
Σίγουρα προσφέρει ένα όμορφο οπτικό εφέ.

Αναμφισβήτητα οι πισίνες υπερχείλισης ξεχωρίζουν. Το νερό υπερχειλίζει και φεύγει από τη πισίνα προς το περιβάλλοντα χώρο καταλήγοντας σε ένα κρυφό κανάλι ώστε να επιστρέψει  ξανά στη πισίνα.

Η υψηλή αισθητική, η άψογη καθαριότητα, η αίσθηση ενότητας του περιβάλλοντος χώρου με την στάθμη του νερού της πισίνας είναι τα κύρια πλεονεκτήματα τους καθώς μεγαλώνουν και οπτικά την πισίνας σας. Εκτός από το βασικό κέλυφος της πισίνας κατασκευάζεται ένα περιμετρικό κρυφό κανάλι υπερχείλισης με σχάρα ή χωρίς και μια κρυφή δεξαμενή υπερχείλισης που εξασφαλίζουν την “αέναη” υπερχείλιση της.

Οι επιλογές για την εφαρμογή της υπερχείλισης μπορεί να είναι ενιαία περιμετρικά ή κατ’επιλογή όποιες πλευρές θέλουμε κατόπιν αξιοποίησης και των περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής. Η ΛΑΝΣΕ μέσω της εμπειρίας της και επιμονής του δυναμικού της στη λεπτομέρεια κατασκευάζει υπερχειλίσεις με ακρίβεια χιλιοστού!

ΚΑΛΥΜΕΝΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ
Καθαρός πρωτότυπος σχεδιασμός

Το νερό της πισίνας σε αυτό το τύπο, υπερχειλίζει κάτω από το διαμορφωμένο περιβάλλον της πισίνας, κατά μήκος της περιμέτρου της .

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε την επιθυμητή διαφορά της υπερχείλισης του νερού και του περιβάλλοντος χώρου. Ακόμη έχοντας καλυμμένο το κανάλι υπερχείλισης έχουμε ένα καθαρό αισθητικό αποτέλεσμα.

Τέλος ο τύπος αυτός επιτρέπει την ενιαία διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου έως τη πισίνα.
Και σε αυτό τον τύπο το νερό μέσω ενός καναλιού οδηγείται στη δεξαμενή υπερχείλισης.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ
Κλασσικό αποτέλεσμα

Η παραδοσιακή πισίνα υπερχείλισης είναι εφοδιασμένη με ένα κανάλι υπερχείλισης που υπάρχει συνήθως σε όλες τις πλευρές της πισίνας, και το οποίο είναι καλυμμένο με μια ειδική σχάρα (που μπορεί να είναι κατασκευασμένο από διάφορα υλικά) και η οποία επιτρέπει τη ροή του νερού δια μέσου αυτού.

Στην συνέχεια και σε αυτή τη περίπτωση το νερό οδηγείται στη δεξαμενή υπερχείλισης.

ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ
Εξαιρετικά ειδική

Στον τύπο της υπερυψωμένης υπερχείλισης, το νερό ρέει μέσω του χείλους της πισίνας σε ένα κανάλι που είναι τοποθετημένο σε χαμηλότερο επίπεδο από την στάθμη του νερού, δηλαδή από το χείλος της πισίνας.

Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένας καταρράκτης σε κάποιο τμήμα, είτε μια απαλή ροή σε όλη τη περίμετρο της υπερυψωμένης υπερχείλισης. Επιτρέψτε μας να αναφέρουμε ξανά ότι το νερό στη συνέχεια οδηγείται στη δεξαμενή υπερχείλισης.

Πρόκειται βέβαια για ένα ειδικό τύπο υπερχείλισης που χρησιμοποιείται κυρίως σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αξιοποίησης των ειδικών χαρακτηριστικών της.

Το εξάρτημα αυτό επιβάλλει την διατήρηση της στάθμης του νερού στο επίπεδο των 5 – 10 εκατοστών κάτω από το χείλος της πισίνας.
Το σύστημα επιφανειακού καθαρισμού με Σκίμμερ είναι το απλούστερο και το οικονομικότερο στην εφαρμογή του, αφορά δε κυρίως ιδιωτικές πισίνες, ενώ επιτρέπεται η εφαρμογή του και σε μικρές δημόσιες πισίνες με επιφάνεια έως 200m2.

Πισινες με Υπερχειλιση Ανάλογα με τον χώρο της πισίνας σας, μπορείτε να επιλέξετε την περιμετρική υπερχείλιση που σας εξασφαλίζει επιφάνεια νερού στην ίδια στάθμη με τον περιβάλλοντα χώρο.

Πισινες με Υπερχειλιση Ειναι η απόλυτη αισθητική επιλογή που εγγυάται παράλληλα και τον άμεσο καθαρισμό της επιφάνειας του νερού της πισίνας για να την απολαμβάνετε πεντακάθαρη κάθε στιγμή.

Πισινες με Υπερχειλιση Ο καταρράκτης, δηλαδή η ελεύθερη υπερχείλιση του νερού συνήθως από την μία ή τις δύο πλευρές της πισίνας, επιλέγεται κυρίως όταν υπάρχει θέα προς την θάλασσα ώστε ο ορίζοντας της θάλασσας να ενώνεται οπτικά με τη στάθμη του νερού της πισίνας, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα και μια υπέροχη αίσθηση απεραντοσύνης και ηρεμίας.

Πισινες με Υπερχειλιση Οι πισίνες με περιμετρικό κανάλι υπερχείλισης η με πλευρικό κανάλι καταρράκτη, είναι αισθητικά η καλύτερη δυνατή επιλογή.

Πισινες με Υπερχειλιση

Πλεονεκτήματα :

Πισινες με Υπερχειλιση Υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα γιατί η περιμετρική υπερχείλιση δείχνει την πισίνα μεγαλύτερη σε μέγεθος σε σχέση με την πισίνα Skimmer.

Πισινες με Υπερχειλιση Το νερό υπερχειλίζει πάνω από το επιχείλιο 30εκ φάρδος, καταλήγοντας στην συνέχεια να πέφτει περιμετρικά και ομοιόμορφα μέσα στο κανάλι υπερχείλισης.

Πισινες με Υπερχειλιση Άμεσος επιφανειακός καθαρισμός από φύλα, μυγάκια κ.α, λόγω του περιμετρικού καναλιού υπερχείλισης.

Πισινες με Υπερχειλιση Η περίπτωση του πλευρικού καταρράκτη υπερχείλισης είναι η ομορφότερη επιλογή για πισίνες πού είναι δίπλα στην θάλασσα και έχουν καθαρό ορίζοντα στο μάτι.

Πισινες με ΥπερχειλισηΕάν έχουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις το αισθητικό αποτέλεσμα είναι ανεπανάληπτο. Μπορούμε να δείξουμε το νερό της πισίνας με το νερό της θάλασσας να γίνονται ένα.

Πισινες με Υπερχειλιση

Μειονεκτήματα :

Πισινες με Υπερχειλιση Το μοναδικό μειονέκτημα που έχει μια πισίνα υπερχείλισης είναι το μεγαλύτερο οικονομικό κόστος κατασκευής, σε σχέση με τις πισίνες Skimmer.

Πισινες με Υπερχειλιση Ανεβάζει το συνολικό κόστος κατασκευής γιατί έχουμε περισσότερα μπετά και μονώσεις για το κανάλι και την δεξαμενή υπερχείλισης που απαιτούνται.

Πισινες με Υπερχειλιση Η συνολική κοστολογική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε μία πισίνα υπερχείλισης και σε μια πισίνα Skimmer είναι από 20% έως 30% μαζί με το κόστος του σκυροδέματος της πισίνας και εξαρτάται από τους τρόπους επένδυσης περιμετρικά της πισίνας. ( μαρμάρινα αμμοβολιστά επιχείλια και σχάρες ).

Πισινες με Υπερχειλιση Υπάρχουν βέβαια πολλές επιλογές να κατασκευαστεί μια υπερχείλιση πισίνας.

Πισινες με Υπερχειλιση

Πισινες με Υπερχειλιση Ο περισσότερο συνηθισμένος τρόπος είναι να υπάρχει στο κανάλι περιμετρικά της πισίνας επισκέψιμη σχάρα υπερχείλισης, για να καθαρίζουμε ευκολότερα το κανάλι υπερχείλισης της πισίνας.

Πισινες με Υπερχειλιση Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι κατασκευής της υπερχείλισης, που μπορούν να ρίξουν σημαντικά το κοστολόγιο κατασκευής.

Πισινες με Υπερχειλιση Οι πισίνες υπερχείλισης με περιμετρικό η πλευρικό κανάλι καταρράκτη μπορούν να επενδυθούν εσωτερικά με Φυσικό βότσαλο – Πατητή Τσιμεντοκονία – Ύαλο ψηφίδες – Liner pvc 1,5 – Εποξειδικές βαφές – Πλακάκια.

Πισινες με Υπερχειλιση Η χρήση της οπλισμένης μεμβράνης σαν τελική επιφάνεια μιας πισίνας έκανε τα πρώτα της βήματα πριν από 40 περίπου χρόνια.

Πισινες με Υπερχειλιση

Από τότε το υλικό αυτό έχει γνωρίσει μεγάλη εξέλιξη και άνοδο σε σημείο που σήμερα οι περισσότερες από τις μισές πισίνες στην Ευρώπη χρησιμοποιούν την οπλισμένη μεμβράνη σας τελική επιφάνεια.

Πισινες με Υπερχειλιση Πρακτικά δεν απαιτεί συντήρηση, ενώ οι επεμβάσεις τοποθέτησης, επισκευής είναι εύκολες, σε αντίθεση με τις κατασκευές που επενδύονται με άλλα είδη τελικής επιφάνειας.

Η ευελιξία αυτής της τεχνολογίας επιτρέπει την επένδυση δεξαμενών με ελεύθερο σχήμα ακόμη κι εάν είναι ιδιαίτερα περίπλοκες και ανεξάρτητα από την μέθοδο κατασκευής του στατικού φορέα δηλαδή οπλισμένο σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα στοιχεία από χάλυβα, αλουμινίου ή πολυαιθυλενίου, κλπ.

Πισινες με Υπερχειλιση

Πισινες με Υπερχειλιση Το υλικό της μεμβράνης PVC, είναι ανθεκτικό και μη τοξικό υλικό, δεν διαθέτει πορώδη επιφάνεια, συνεπώς καθαρίζεται εύκολα, έχει μεγάλο χρόνο ζωής. Είναι ανθεκτικό στα χημικά και δεν αφήνει υπόλειμμα στο νερό.

Εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα, υψηλή αισθητική και τέλειο φινίρισμα και δίνει στυλ στην πισίνα σας.

Πισινες με Υπερχειλιση Εγκαθίσταται εύκολα & οικονομικά και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.

Πισινες με Υπερχειλιση Η δημιουργία μιας κλασικής πισίνας μπορεί να αποβεί χρονοβόρα και πολυδάπανη, δεδομένου του ότι χρειάζεται οικοδομική άδεια και ιδιαίτερα απαιτητική εργασία.

Πισινες με Υπερχειλιση

Πισινες με Υπερχειλιση Η καρδιά στην κατασκευή μιας πισίνας είναι το σύστημα κυκλοφορίας του νερού. Το πώς δηλαδή και από πού θα περνάει το νερό για να οδηγηθεί στο φίλτρο και να επιστρέψει στην πισίνα καθαρό.

Πισινες με Υπερχειλιση Το σύστημα λοιπόν αυτό αποτελείται από την αντλία κυκλοφορίας του νερού, τα εξαρτήματα συλλογής του νερού από τη πισίνα, και τα απαραίτητα υδραυλικά δίκτυα που θα τα συνδέσουν με την αντλία κυκλοφορίας.

 

Πισινες με Υπερχειλιση Το πρώτο μέρος στη λειτουργία του συστήματος κυκλοφορίας της πισίνας, είναι τα εξαρτήματα και οι μέθοδοι συλλογής του επιφανειακού νερού.


Πισινες με Υπερχειλιση Δύο είναι οι τρόποι συλλογής του επιφανειακού νερού, ο πρώτος είναι μέσω του Skimmer (επιφανειακός απορροφητήρας) και ο δεύτερος είναι μέσω του καναλιου υπερχείλισης.

 

Το Σκίμμερ είναι ένα εξάρτημα από ειδικό πλαστικό που τοποθετείται στο χείλος του τοιχίου της πισίνας και έχει ειδικό σχεδιασμό και μήκος επιφάνειας αναρρόφησης από 20 – 40 εκατοστά.

Ο αριθμός τους ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος της πισίνας και την ισχύ της αντλίας κυκλοφορίας.

 Τα εξαρτήματα αυτά σε συνδυασμό με το υδραυλικό δίκτυο που τα συνδέει με την αντλία κυκλοφορίας του νερού, οδηγούν το επιφανειακό νερό στο σύστημα φίλτρανσης.

 Το εξάρτημα αυτό επιβάλλει την διατήρηση της στάθμης του νερού στο επίπεδο των 5 – 10 εκατοστών κάτω από το χείλος της πισίνας.

Το σύστημα επιφανειακού καθαρισμού με Σκίμμερ είναι το απλούστερο και το οικονομικότερο στην εφαρμογή του, αφορά δε κυρίως ιδιωτικές πισίνες, ενώ επιτρέπεται η εφαρμογή του και σε μικρές δημόσιες πισίνες με επιφάνεια έως 200m2.

 

Πισινες με Υπερχειλιση

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ

Πισινες με Υπερχειλιση  Το σύστημα επιφανειακού καθαρισμού του νερού με υπερχείλιση διαφέρει από το σύστημα με Σκίμμερ, κυρίαρχα στο ότι με αυτό η συλλογή του επιφανειακού νερού γίνεται από όλη τη περίμετρο της πισίνας, ή κατά μήκος μιας η περισσότερων πλευρών της.

Πισινες με Υπερχειλιση  Σε κάθε περίπτωση η ποσότητα συλλογής του επιφανειακού νερού που επιτυγχάνεται είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή των Σκίμμερ.

Πισινες με Υπερχειλιση Η παρατήρηση ότι η επιλογή της υπερχείλισης για δημόσιες πισίνες με επιφάνεια μεγαλύτερη από 200 m2 είναι υποχρεωτική μας βοηθάει να αναφέρουμε τον κυρίαρχο λόγο (πέραν από το αισθητικό αποτέλεσμα).

Πισινες με Υπερχειλιση  Το επιφανειακό νερό περιέχει τη περισσότερη μόλυνση και είναι το νερό που εισέρχεται στον οργανισμό μέσω του στόματος και της μύτης.

Πισινες με Υπερχειλιση Η όσο το δυνατόν συντομότερη ανανέωση αυτού του όγκου του νερού και η τροφοδότηση του στο σύστημα φίλτρανσης και απολύμανσης είναι απολύτως αναγκαία για πισίνες με μεγάλα φορτία μόλυνσης.

 

Πισινες με Υπερχειλιση

Παρατηρησεις

Πισινες με Υπερχειλιση Είναι φανερό, λοιπόν ότι σε μεγάλες δημόσιες πισίνες είναι πολύ δύσκολο να έχουμε εύκολη και σωστή απομάκρυνση των επιφανειακών ρύπων μέσω Σκίμμερ.

Πισινες με Υπερχειλιση Για το λόγο αυτό η επιλογή του συστήματος της υπερχείλισης για αυτές είναι αναγκαστική.

Πισινες με Υπερχειλιση Είναι καλό να αναφέρουμε επίσης, ότι στη περίπτωση των skimmer το νερό κατά την επιστροφή του στη πισίνα, μετά τη φίλτρανση και απολύμανση, και προκειμένου να οδηγηθεί προς αυτά, κινείται οριζόντια, ενώ στη περίπτωση της υπερχείλισης κινείται από κάτω προς τα επάνω με συνεχή ανανέωση του επιφανειακού νερού σε όλη την περίμετρο της πισίνας και όχι μόνο στην περιοχή των Σκίμμερ.

Πισινες με Υπερχειλιση Εάν θέλουμε λοιπόν να συγκρίνουμε τα δύο συστήματα, είναι ξεκάθαρο ότι το σύστημα της υπερχείλισης είναι καλύτερο από αυτό του Σκίμμερ, ιδιαίτερα για Δημόσιες πισίνες με μεγάλα φορτία μόλυνσης.

Πισινες με Υπερχειλιση Ξεκάθαρο είναι ακόμη ότι είναι πολύ καλύτερο και το αισθητικό αποτέλεσμα που προσφέρει το σύστημα υπερχείλισης, με τις διάφορες εναλλακτικές μορφές υλοποίησης του ( που θα αναφέρουμε στην συνέχεια).

Πισινες με Υπερχειλιση Η χρησιμοποίηση του Σκίμμερ βέβαια είναι πολύ ποιο απλή και οικονομική λύση, ιδανική για μικρές ιδιωτικές πισίνες με οικογενειακά φορτία μόλυνσης.

ΠΙΣΙΝΕΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ

Πισινες με Υπερχειλιση  Όμως είναι καλό και απαραίτητο αποφασίζοντας το σύστημα της υπερχείλισης να γνωρίζουμε και τις τεχνικές λεπτομέρειες που το συνοδεύουν. Επιτρέψτε μας λοιπόν να τις αναφέρουμε και δώστε τους την πρέπουσα σημασία :

 • Αρχικά απαιτείται η αφάνταστα ακριβής εφαρμογή του χείλους έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη στάθμη του νερού, σχεδόν με ακρίβεια χιλιοστού, ώστε να έχουμε ομοιόμορφη υπερχείλιση σε όλο το μήκος της εφαρμογής. Αυτό σημαίνει ειδικούς τεχνίτες και αύξηση κοστολογίου.
 •  Η λειτουργία του συστήματος υπερχείλισης απαιτεί την κατασκευή πρόσθετης κλειστής ή ανοικτής δεξαμενής νερού για τη συλλογή του νερού από την υπερχείλιση μέσω της βαρύτητας, πριν αυτό οδηγηθεί με τη βοήθεια της αντλίας στο σύστημα φίλτρανσης.
 • Το μέγεθος αυτής της δεξαμενής εξαρτάται από το τύπο της υπερχείλισης και τον όγκο του νερού της πισίνας που θα χρειαστεί να υποδέχεται, ώστε θα πρέπει να είναι ανάλογα μεγάλη.
 • Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καθαρισμός της δεξαμενής υπερχείλισης στον οποίο συνήθως δίνεται λιγότερη σημασία είναι μια διαδικασία που εάν την αμελήσετε, σίγουρα θα προσθέσει προβλήματα στη γενικότερη φροντίδα της πισίνας.
 •  Επίσης αξίζει να αναλογιστείτε το πώς θα καθαρίζεται το κανάλι υπερχείλισης στον τύπο που θα επιλέξετε.
 •  Τέλος θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η λειτουργία της υπερχείλισης απαιτεί πρόσθετους αυτοματισμούς και συστήματα προστασίας, για καταστάσεις που συχνά συμβαίνουν κατά τη λειτουργία της πισίνας.

 Όλα αυτά ασφαλώς δεν αναιρούν σε καμία περίπτωση την υπεροχή του συστήματος της υπερχείλισης έναντι του Σκίμμερ, ως προς το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά και ως προς το αποτέλεσμα καθαρισμού του επιφανειακού νερού της πισίνας.

 

Πισινες με Υπερχειλιση  Οι Πισίνες Προκάτ έχουν ανελιχθεί στον πιο δημοφιλή τύπο πισίνας καθώς συνδυάζουν πληθώρα πλεονεκτημάτων.

Πισινες με Υπερχειλιση Για αυτούς που επιθυμούν, λοιπόν, να αποφύγουν τις δυσκολίες, προτείνουμε έτοιμες πισίνες στον ελάχιστο χρόνο και με την καλύτερη δυνατή ποιότητα.

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Πισινες με Υπερχειλιση H πείρα μας σε τεχνικά ζητήματα μας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξουμε πισίνες υψηλών απαιτήσεων, σωστά χωροθετημένες, που να παρέχουν απόλυτη ασφάλεια και ποιότητα. .

Πισινες με Υπερχειλιση Οι Πισίνες Προκάτ εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε λύση ή προϋπολογισμό. Επίσης διακρίνεται για το άψογο φινίρισμα, την άριστη ποιότητα, την αντοχή στο χρόνο, την υψηλή αισθητική την αντισεισμικότητα και τις σύγχρονες προδιαγραφές της.

Πισινες με Υπερχειλιση

Πισινες με Υπερχειλιση Στις επιλογές συγκαταλέγονται Πισίνες Προκάτ με μεταλλικά πάνελ από γαλβανισμένη λαμαρίνα και από πολυεστερικά πάνελ.

Πισινες με Υπερχειλιση Η εσωτερική επένδυση είναι από Liner PVC (μεμβράνη στεγανοποίησης πισίνας) σε ευρύ φάσμα αισθητικών επιλογών, με γραπτή 10ετή εγγύηση.

Πισινες με Υπερχειλιση Ομοίως με την κλασική, η μελέτη μιας Πισίνες Προκάτ συμπεριλαμβάνει τον καθορισμό του μεγέθους του σχήματος και του βάθους της, την χωροθέτησή της, αλλά και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.

Πισινες με Υπερχειλιση Η χωροθέτηση παίζει έναν από τους σπουδαιότερους ρόλους στη δημιουργία μιας πισίνας.

Πισινες με Υπερχειλιση Πρέπει, λοιπόν να ληφθεί εξ αρχής υπ’ όψιν η χρήση του κήπου, η σύσταση του υπεδάφους και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, ενώ όσον αφορά στο ύψος και το βάθος της πισίνας, αυτό που λαμβάνεται σαν γνώμονας είναι η ηλικία των χρηστών της.

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Πισινες με Υπερχειλιση Η τεχνολογική εξέλιξη, έχει βοηθήσει ώστε ν’ αναπτυχθεί μια εξαιρετικά ευέλικτη μεθοδολογία κατασκευής μιας πισίνας.

Πισινες με Υπερχειλιση Πλέον υπάρχουν τρόποι κατασκευής, που επιτρέπουν ευρεία οικονομική κλιμάκωση και εναλλακτικές τεχνικές.

Πισινες με Υπερχειλιση Η κατασκευή μιας πισίνας παύει να θεωρείται πολυτέλεια και γίνεται δυνατότητα όλων.

Πισινες με Υπερχειλιση Με μια προκατασκευασμένη πισίνα (προκάτ) μπορούν όλοι να πραγματοποιήσουν το μικρό ή μεγάλο όνειρο τους. Προσφέρεται πλήρως εγκατεστημένη στο χώρο σας και έχει δυνατότητα εξοπλισμού με οποιοδήποτε αξεσουάρ.

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Πισινες με Υπερχειλιση

Πισινες με Υπερχειλιση Επίσης, τα υλικά κατασκευής πισίνας προκάτ διαφέρουν σημαντικά τόσο από άποψη ποιότητας όσο και κόστους.

Πισινες με Υπερχειλιση Για παράδειγμα, οι πισίνες από μπετόν αρμέ στοιχίζουν πολύ περισσότερο από τις προκατασκευασμένες πισίνες που χρησιμοποιούν PVC στα εσωτερικά τοιχώματα.

Πισινα Τεκμηρια.

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Πισινες με Υπερχειλιση

Κατασκευή πισίνας προκάτ: Τι βάθος να έχει.

Πισινες με Υπερχειλιση  Επιπλέον, το βάθος του πάτου της πισίνας αποτελεί έναν παράγοντα που επηρεάζει το κόστος της.

Όσο πιο βαθιά είναι μία πισίνα, τόσο περισσότερες εκσκαφές απαιτούνται, άρα θα χρειαστεί να ξοδέψετε παραπάνω χρήματα στο τέλος για την κατασκευή της.

Πισινες με Υπερχειλιση Παράλληλα, τα διάφορα αξεσουάρ και πρόσθετα της πισίνας, όπως ο φωτισμός, η περίφραξη, ο βατήρας και οτιδήποτε άλλο, θα σηματοδοτήσουν επιπρόσθετες επιβαρύνσεις για την τσέπη του αγοραστή.

Πισινες με Υπερχειλιση

Κατασκευή πισίνας προκάτ: Τι φίλτρα να έχει.

Πισινες με Υπερχειλιση Ακόμη, έχετε σκεφτεί τι είδους φίλτρο θα χρησιμοποιήσετε;

Πισινες με Υπερχειλιση Τι γίνεται με το σύστημα καθαρισμού; Θα διαθέτει η πισίνα σας τυχόν εξελιγμένα χαρακτηριστικά;

Πισινες με Υπερχειλιση Ανάλογα με την πισίνα που θα επιλέξετε (τη μάρκα και το είδος), όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν ένα επιπρόσθετο έξοδο στο συνολικό για την κατασκευή πισίνας κόστος.

Πισινες με Υπερχειλιση

Τι κόστος έχει η κατασκευή πισίνας προκάτ.

Πισινες με Υπερχειλιση Το φάσμα του κόστους για την κατασκευή πισίνας προκάτ είναι πολύ ευρύ στις μέρες μας, αλλά γενικά οι πισίνες ακολουθούν καθοδική πορεία.

Πισινες με Υπερχειλιση Από μερικές χιλιάδες ευρώ έως κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ, διατίθενται πισίνες για όλα τα βαλάντια.

Πισινες με Υπερχειλιση Ωστόσο, μην παραβλέπετε ποτέ και τα έξοδα συντήρησης της πισίνας σας.

Πισινες με Υπερχειλιση Γενικά, η πισίνα πρέπει να θεωρείται ως επένδυση, αφού για παράδειγμα αν θελήσετε κάποια στιγμή να πουλήσετε το σπίτι σας, η πισίνα είναι ισχυρό χαρτί διαπραγμάτευσης για την αύξηση της τιμής του.

Πισινες με Υπερχειλιση Η κατασκευή μίας πισίνας προκάτ στην περίμετρο του σπιτιού σας είναι ένα πολύτιμο «κεφάλαιο» που εκτοξεύει την αξία του σπιτιού σας εν μέσω μίας εποχής που η ζήτηση για πισίνες είναι υψηλή λόγω της πτώσης του κόστους τους.

ΠΡΟΚΑΤ ΠΙΣΙΝΑ με ΠΑΝΕΛ

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Πισινες με Υπερχειλιση

Κατασκευή πισίνας προκάτ: Τι τύπο να επιλέξω;

Πισινες με Υπερχειλιση Κατ’ αρχάς, επιλέξτε τον τύπο πισίνας που θα προτιμήσετε να εγκαταστήσετε στην έκτασή σας.

Πισινες με Υπερχειλιση Η κατασκευή πισίνας προκάτ προκρίνεται ως λύση επειδή το υλικό κατασκευής της είναι ευέλικτο και ως κατασκευή έρχεται σε έτοιμη μορφή ώστε να τοποθετηθεί στο σημείο όπου έχουν γίνει εκσκαφές.

Πισινες με Υπερχειλιση Οι περισσότερες πισίνες προκάτ είναι ορθογώνιες, αλλά πλέον συναντάμε οβάλ και άλλα σχήματα.

Πισινες με Υπερχειλιση

Τι έγγραφα πρέπει να έχω για την κατασκευή πισίνας προκάτ

Πισινες με Υπερχειλιση Παράλληλα, η κατασκευή πισίνας προκάτ υπόκειται σε πολεοδομικούς και αρχιτεκτονικούς περιορισμούς, όπως άλλωστε ισχύει για κάθε εργασία αναβάθμισης ή επέκτασης μίας κατοικίας.

Πισινες με Υπερχειλιση Επομένως, θα χρειαστείτε οικοδομική άδεια και έγκριση προτού αρχίσουν οι εργασίες.

Πισινες με Υπερχειλιση Επιπρόσθετα, η επιλογή του κατάλληλου σημείου για την κατασκευή πισίνας προκάτ θεωρείται εξίσου κομβική με την ίδια την κατασκευή.

Οι έμπειροι κατασκευαστές θα σας δώσουν σίγουρα τα φώτα τους, αλλά καλό θα ήταν να αναλογιστείτε μερικά από τα ακόλουθα σημεία.

ΠΡΟΚΑΤ ΠΙΣΙΝΑ με ΠΑΝΕΛ

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Πισινες με Υπερχειλιση

Τι πρέπει να προσέχω στην κατασκευή πισίνας προκάτ.

Πισινες με Υπερχειλιση Πρώτον, επωφεληθείτε από το φως του ήλιου και επιλέξτε ένα σημείο που είναι πάντοτε ανοιχτό στον ήλιο και μακριά από τα δέντρα. Μία τέτοια τοποθεσία όχι μόνο θα διασφαλίσει τη ζεστή θερμοκρασία του νερού, αλλά επίσης θα περιορίσει την πτώση φύλλων μέσα στην πισίνα.

Πισινες με Υπερχειλιση Δεύτερον, η κατασκευή πισίνας προκάτ σε μία περιοχή με ισχυρό άνεμο αυξάνει την εξάτμιση του νερού, γεγονός που συνεπάγεται ότι θα πρέπει να ανεφοδιάζετε διαρκώς την πισίνα σας με νερό ώστε να διατηρείται το προβλεπόμενο επίπεδο. Δημιουργήστε ανεμοθραύστη μέσω ειδικής περίφραξης ή φυτεύοντας συστοιχία δέντρων.

Πισινες με Υπερχειλιση Τρίτον, αποφύγετε να κατασκευάσετε την πισίνα σας σε πολύ χαμηλό επίπεδο εάν η μορφολογία του εδάφους είναι επικλινής, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλημμύρα με λάσπη και υπολείμματα κατά τη διάρκεια περιόδου έντονης βροχόπτωσης.

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Πισινες με Υπερχειλιση

Πισινες με Υπερχειλιση Η τεχνολογική εξέλιξη, έχει βοηθήσει ώστε ν’ αναπτυχθεί μια εξαιρετικά ευέλικτη μεθοδολογία κατασκευής μιας πισίνας.

Πισινες με Υπερχειλιση Πλέον υπάρχουν τρόποι κατασκευής, που επιτρέπουν ευρεία οικονομική κλιμάκωση και εναλλακτικές τεχνικές.

Πισινες με Υπερχειλιση Η κατασκευή μιας πισίνας παύει να θεωρείται πολυτέλεια και γίνεται δυνατότητα όλων.

Πισινες με Υπερχειλιση Με μια προκατασκευασμένη πισίνα (προκάτ) μπορούν όλοι να πραγματοποιήσουν το μικρό ή μεγάλο όνειρο τους.

Πισινες με Υπερχειλιση Προσφέρεται πλήρως εγκατεστημένη στο χώρο σας και έχει δυνατότητα εξοπλισμού με οποιοδήποτε αξεσουάρ.

Πισίνα 3 X 6 Βαριάς Προκατασκευής Skimmer Invisible

Liner CARIBBEAN GREEN | Τροπική Ξυλεία IROKO

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Πισινες με Υπερχειλιση

Πληροφορίες για την κατασκευή Πισίνας προκάτ

Κατασκευή πισίνας: Τι διαστάσεις και υλικά να έχει.

Ας ξεκινήσουμε με τις διαστάσεις.

Πισινες με Υπερχειλιση Προφανώς, όσο μεγαλύτερη πισίνα παραγγείλετε να κατασκευαστεί, τόσο περισσότερη εργασία και υλικά κατασκευής θα χρειαστούν. Αυτό γενικά μεταφράζεται σε υψηλότερο κόστος κατασκευής.

Πισινες με Υπερχειλιση Επίσης, τα υλικά κατασκευής πισίνας προκάτ διαφέρουν σημαντικά τόσο από άποψη ποιότητας όσο και κόστους.

Πισινες με Υπερχειλιση Για παράδειγμα, οι πισίνες από μπετόν αρμέ στοιχίζουν πολύ περισσότερο από τις προκατασκευασμένες πισίνες που χρησιμοποιούν PVC στα εσωτερικά τοιχώματα.

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Πισινες με Υπερχειλιση

Κατασκευή πισίνας προκάτ: Τι βάθος να έχει.

Πισινες με Υπερχειλιση Επιπλέον, το βάθος του πάτου της πισίνας αποτελεί έναν παράγοντα που επηρεάζει το κόστος της.

Πισινες με Υπερχειλιση Όσο πιο βαθιά είναι μία πισίνα, τόσο περισσότερες εκσκαφές απαιτούνται, άρα θα χρειαστεί να ξοδέψετε παραπάνω χρήματα στο τέλος για την κατασκευή της.

Πισινες με Υπερχειλιση Παράλληλα, τα διάφορα αξεσουάρ και πρόσθετα της πισίνας, όπως ο φωτισμός, η περίφραξη, ο βατήρας και οτιδήποτε άλλο, θα σηματοδοτήσουν επιπρόσθετες επιβαρύνσεις για την τσέπη του αγοραστή.

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Πισινες με Υπερχειλιση

Κατασκευή πισίνας προκάτ: Τι φίλτρα να έχει.

Πισινες με Υπερχειλιση Ακόμη, έχετε σκεφτεί τι είδους φίλτρο θα χρησιμοποιήσετε;

Πισινες με Υπερχειλιση Τι γίνεται με το σύστημα καθαρισμού; Θα διαθέτει η πισίνα σας τυχόν εξελιγμένα χαρακτηριστικά;

Πισινες με Υπερχειλιση Ανάλογα με την πισίνα που θα επιλέξετε (τη μάρκα και το είδος), όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν ένα επιπρόσθετο έξοδο στο συνολικό για την κατασκευή πισίνας κόστος.

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Πισινες με Υπερχειλιση

Τι κόστος έχει η κατασκευή πισίνας προκάτ.

Πισινες με Υπερχειλιση Το φάσμα του κόστους για την κατασκευή πισίνας προκάτ είναι πολύ ευρύ στις μέρες μας, αλλά γενικά οι πισίνες ακολουθούν καθοδική πορεία.

Πισινες με Υπερχειλιση Από μερικές χιλιάδες ευρώ έως κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ, διατίθενται πισίνες για όλα τα βαλάντια.

Πισινες με Υπερχειλιση Ωστόσο, μην παραβλέπετε ποτέ και τα έξοδα συντήρησης της πισίνας σας.

Πισινες με Υπερχειλιση Γενικά, η πισίνα πρέπει να θεωρείται ως επένδυση, αφού για παράδειγμα αν θελήσετε κάποια στιγμή να πουλήσετε το σπίτι σας, η πισίνα είναι ισχυρό χαρτί διαπραγμάτευσης για την αύξηση της τιμής του.

Πισινες με Υπερχειλιση Η κατασκευή μίας πισίνας προκάτ στην περίμετρο του σπιτιού σας είναι ένα πολύτιμο «κεφάλαιο» που εκτοξεύει την αξία του σπιτιού σας εν μέσω μίας εποχής που η ζήτηση για πισίνες είναι υψηλή λόγω της πτώσης του κόστους τους.

Πισινα Τεκμηρια.

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Κατασκευή πισίνας προκάτ: Τι τύπο να επιλέξω;

Κατ’ αρχάς, επιλέξτε τον τύπο πισίνας που θα προτιμήσετε να εγκαταστήσετε στην έκτασή σας.

Η κατασκευή πισίνας προκάτ προκρίνεται ως λύση επειδή το υλικό κατασκευής της είναι ευέλικτο και ως κατασκευή έρχεται σε έτοιμη μορφή ώστε να τοποθετηθεί στο σημείο όπου έχουν γίνει εκσκαφές.

Οι περισσότερες πισίνες προκάτ είναι ορθογώνιες, αλλά πλέον συναντάμε οβάλ και άλλα σχήματα.

ΠΡΟΚΑΤ ΠΙΣΙΝΑ με ΠΑΝΕΛ

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Τι έγγραφα πρέπει να έχω για την κατασκευή πισίνας προκάτ

πισινα τιμες PROKAT Πισίνες Παράλληλα, η κατασκευή πισίνας προκάτ υπόκειται σε πολεοδομικούς και αρχιτεκτονικούς περιορισμούς, όπως άλλωστε ισχύει για κάθε εργασία αναβάθμισης ή επέκτασης μίας κατοικίας.

Επομένως, θα χρειαστείτε οικοδομική άδεια και έγκριση προτού αρχίσουν οι εργασίες.

Επιπρόσθετα, η επιλογή του κατάλληλου σημείου για την κατασκευή πισίνας προκάτ θεωρείται εξίσου κομβική με την ίδια την κατασκευή.

Οι έμπειροι κατασκευαστές θα σας δώσουν σίγουρα τα φώτα τους, αλλά καλό θα ήταν να αναλογιστείτε μερικά από τα ακόλουθα σημεία.

ΠΡΟΚΑΤ ΠΙΣΙΝΑ με ΠΑΝΕΛ

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Τι πρέπει να προσέχω στην κατασκευή πισίνας προκάτ.

Πρώτον, επωφεληθείτε από το φως του ήλιου και επιλέξτε ένα σημείο που είναι πάντοτε ανοιχτό στον ήλιο και μακριά από τα δέντρα. Μία τέτοια τοποθεσία όχι μόνο θα διασφαλίσει τη ζεστή θερμοκρασία του νερού, αλλά επίσης θα περιορίσει την πτώση φύλλων μέσα στην πισίνα.

Δεύτερον, η κατασκευή πισίνας προκάτ σε μία περιοχή με ισχυρό άνεμο αυξάνει την εξάτμιση του νερού, γεγονός που συνεπάγεται ότι θα πρέπει να ανεφοδιάζετε διαρκώς την πισίνα σας με νερό ώστε να διατηρείται το προβλεπόμενο επίπεδο. Δημιουργήστε ανεμοθραύστη μέσω ειδικής περίφραξης ή φυτεύοντας συστοιχία δέντρων.

Τρίτον, αποφύγετε να κατασκευάσετε την πισίνα σας σε πολύ χαμηλό επίπεδο εάν η μορφολογία του εδάφους είναι επικλινής, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλημμύρα με λάσπη και υπολείμματα κατά τη διάρκεια περιόδου έντονης βροχόπτωσης.

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

ΠΙΣΙΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΤΙΜΕΣ

πισινα τιμες ΠΙΣΙΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΤΙΜΕΣ Η δημιουργία μιας κλασικής πισίνας μπορεί να αποβεί χρονοβόρα και πολυδάπανη, δεδομένου του ότι χρειάζεται οικοδομική άδεια και ιδιαίτερα απαιτητική εργασία.

Οι προκατασκευασμένες πισίνες (προκάτ) έχουν ανελιχθεί στον πιο δημοφιλή τύπο πισίνας καθώς συνδυάζουν πληθώρα πλεονεκτημάτων. Για αυτούς που επιθυμούν, λοιπόν, να αποφύγουν τις δυσκολίες, προτείνουμε έτοιμες πισίνες στον ελάχιστο χρόνο και με την καλύτερη δυνατή ποιότητα.

πισινα τιμες ΠΙΣΙΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΤΙΜΕΣ H πείρα μας σε τεχνικά ζητήματα μας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξουμε πισίνες υψηλών απαιτήσεων, σωστά χωροθετημένες, που να παρέχουν απόλυτη ασφάλεια και ποιότητα.

Η προκατασκευασμένη πισίνα (προκάτ) εφαρμόζει σε οποιαδήποτε λύση ή προϋπολογισμό.

Επίσης διακρίνεται για το άψογο φινίρισμα, την άριστη ποιότητα, την αντοχή στο χρόνο, την υψηλή αισθητική την αντισεισμικότητα και τις σύγχρονες προδιαγραφές της.

Στις επιλογές συγκαταλέγονται προκατασκευασμένες πισίνες (προκάτ) με μεταλλικά πάνελ από γαλβανισμένη λαμαρίνα και από πολυεστερικά πάνελ.

Η εσωτερική επένδυση είναι από Liner PVC (μεμβράνη στεγανοποίησης πισίνας) σε ευρύ φάσμα αισθητικών επιλογών, με γραπτή 10ετή εγγύηση.

πισινα τιμες ΠΙΣΙΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΤΙΜΕΣ

Ομοίως με την κλασική, η μελέτη μιας προκατασκευασμένης πισίνας συμπεριλαμβάνει τον καθορισμό του μεγέθους του σχήματος και του βάθους της, την χωροθέτησή της, αλλά και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.

Η χωροθέτηση παίζει έναν από τους σπουδαιότερους ρόλους στη δημιουργία μιας πισίνας.

Πρέπει, λοιπόν να ληφθεί εξ αρχής υπ’ όψιν η χρήση του κήπου, η σύσταση του υπεδάφους και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, ενώ όσον αφορά στο ύψος και το βάθος της πισίνας, αυτό που λαμβάνεται σαν γνώμονας είναι η ηλικία των χρηστών της.

πισινα τιμες ΠΙΣΙΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΤΙΜΕΣ

Η τεχνολογική εξέλιξη, έχει βοηθήσει ώστε ν’ αναπτυχθεί μια εξαιρετικά ευέλικτη μεθοδολογία κατασκευής μιας πισίνας.

Πλέον υπάρχουν τρόποι κατασκευής, που επιτρέπουν ευρεία οικονομική κλιμάκωση και εναλλακτικές τεχνικές.

Η κατασκευή μιας πισίνας παύει να θεωρείται πολυτέλεια και γίνεται δυνατότητα όλων.

Με μια προκατασκευασμένη πισίνα (προκάτ) μπορούν όλοι να πραγματοποιήσουν το μικρό ή μεγάλο όνειρο τους.

Προσφέρεται πλήρως εγκατεστημένη στο χώρο σας και έχει δυνατότητα εξοπλισμού με οποιοδήποτε αξεσουάρ.

Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και πάρτε μια ενδεικτική εικόνα από την παρουσίασή μας.

πισινες τιμες

πισινες τιμες

Πληροφορίες για την κατασκευή Πισίνας προκάτ

Κατασκευή πισίνα προκάτ: Παράγοντες που επιδρούν στο τελικό κόστος της.

Παρακάτω θα περιγράψουμε μερικούς παράγοντες που επιδρούν στην κατασκευή πισίνας προκάτ και εντέλει διαμορφώνουν το ποσό που θα καταβάλει ένας νέος ιδιοκτήτης πισίνας.

πισινες τιμες

πισινες τιμες

Τι διαστάσεις και υλικά να έχει.

Ας ξεκινήσουμε με τις διαστάσεις. Προφανώς, όσο μεγαλύτερη πισίνα παραγγείλετε να κατασκευαστεί, τόσο περισσότερη εργασία και υλικά κατασκευής θα χρειαστούν.

Αυτό γενικά μεταφράζεται σε υψηλότερο κόστος κατασκευής.

Επίσης, τα υλικά κατασκευής πισίνας προκάτ διαφέρουν σημαντικά τόσο από άποψη ποιότητας όσο και κόστους.

Για παράδειγμα, οι πισίνες από μπετόν αρμέ στοιχίζουν πολύ περισσότερο από τις προκατασκευασμένες πισίνες που χρησιμοποιούν PVCστα εσωτερικά τοιχώματα.

πισινες τιμες

πισινες τιμες

Τι βάθος να έχει.

Επιπλέον, το βάθος του πάτου της πισίνας αποτελεί έναν παράγοντα που επηρεάζει το κόστος της.

Όσο πιο βαθιά είναι μία πισίνα, τόσο περισσότερες εκσκαφές απαιτούνται, άρα θα χρειαστεί να ξοδέψετε παραπάνω χρήματα στο τέλος για την κατασκευή της.

Παράλληλα, τα διάφορα αξεσουάρ και πρόσθετα της πισίνας, όπως ο φωτισμός, η περίφραξη, ο βατήρας και οτιδήποτε άλλο, θα σηματοδοτήσουν επιπρόσθετες επιβαρύνσεις για την τσέπη του αγοραστή.

πισινες τιμες

πισινες τιμες

Τι φίλτρα να έχει.

Ακόμη, έχετε σκεφτεί τι είδους φίλτρο θα χρησιμοποιήσετε;

Τι γίνεται με το σύστημα καθαρισμού;

Θα διαθέτει η πισίνα σας τυχόν εξελιγμένα χαρακτηριστικά;

Ανάλογα με την πισίνα που θα επιλέξετε (τη μάρκα και το είδος), όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν ένα επιπρόσθετο έξοδο στο συνολικό για την κατασκευή πισίνας κόστος.

πισινες τιμες

πισινες τιμες

Τι κόστος έχει η κατασκευή πισίνας προκάτ.

πισινα τιμες ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ Προκατ Πισινες

Το φάσμα του κόστους για την κατασκευή πισίνας προκάτ είναι πολύ ευρύ στις μέρες μας, αλλά γενικά οι πισίνες ακολουθούν καθοδική πορεία.

Από μερικές χιλιάδες ευρώ έως κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ, διατίθενται πισίνες για όλα τα βαλάντια.

Ωστόσο, μην παραβλέπετε ποτέ και τα έξοδα συντήρησης της πισίνας σας.

Γενικά, η πισίνα πρέπει να θεωρείται ως επένδυση, αφού για παράδειγμα αν θελήσετε κάποια στιγμή να πουλήσετε το σπίτι σας, η πισίνα είναι ισχυρό χαρτί διαπραγμάτευσης για την αύξηση της τιμής του.

Η κατασκευή μίας πισίνας προκάτ στην περίμετρο του σπιτιού σας είναι ένα πολύτιμο «κεφάλαιο» που εκτοξεύει την αξία του σπιτιού σας εν μέσω μίας εποχής που η ζήτηση για πισίνες είναι υψηλή λόγω της πτώσης του κόστους τους.

πισινες τιμες

πισινες τιμες

Τι τύπο να επιλέξω;

Κατ’ αρχάς, επιλέξτε τον τύπο πισίνας που θα προτιμήσετε να εγκαταστήσετε στην έκτασή σας.

Η κατασκευή πισίνας προκάτ προκρίνεται ως λύση επειδή το υλικό κατασκευής της είναι ευέλικτο και ως κατασκευή έρχεται σε έτοιμη μορφή ώστε να τοποθετηθεί στο σημείο όπου έχουν γίνει εκσκαφές.

Οι περισσότερες πισίνες προκάτ είναι ορθογώνιες, αλλά πλέον συναντάμε οβάλ και άλλα σχήματα.

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Τι έγγραφα πρέπει να έχω για την κατασκευή πισίνας προκάτ

Παράλληλα, η κατασκευή πισίνας προκάτ υπόκειται σε πολεοδομικούς και αρχιτεκτονικούς περιορισμούς, όπως άλλωστε ισχύει για κάθε εργασία αναβάθμισης ή επέκτασης μίας κατοικίας.

Επομένως, θα χρειαστείτε οικοδομική άδεια και έγκριση προτού αρχίσουν οι εργασίες.

Επιπρόσθετα, η επιλογή του κατάλληλου σημείου για την κατασκευή πισίνας προκάτ θεωρείται εξίσου κομβική με την ίδια την κατασκευή.

Οι έμπειροι κατασκευαστές θα σας δώσουν σίγουρα τα φώτα τους, αλλά καλό θα ήταν να αναλογιστείτε μερικά από τα ακόλουθα σημεία.

πισινες τιμες

πισινες τιμες

Τι πρέπει να προσέχω στην κατασκευή πισίνας προκάτ.

Πρώτον, επωφεληθείτε από το φως του ήλιου και επιλέξτε ένα σημείο που είναι πάντοτε ανοιχτό στον ήλιο και μακριά από τα δέντρα. Μία τέτοια τοποθεσία όχι μόνο θα διασφαλίσει τη ζεστή θερμοκρασία του νερού, αλλά επίσης θα περιορίσει την πτώση φύλλων μέσα στην πισίνα.

Δεύτερον, η κατασκευή πισίνας προκάτ σε μία περιοχή με ισχυρό άνεμο αυξάνει την εξάτμιση του νερού, γεγονός που συνεπάγεται ότι θα πρέπει να ανεφοδιάζετε διαρκώς την πισίνα σας με νερό ώστε να διατηρείται το προβλεπόμενο επίπεδο. Δημιουργήστε ανεμοθραύστη μέσω ειδικής περίφραξης ή φυτεύοντας συστοιχία δέντρων.

Τρίτον, αποφύγετε να κατασκευάσετε την πισίνα σας σε πολύ χαμηλό επίπεδο εάν η μορφολογία του εδάφους είναι επικλινής, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλημμύρα με λάσπη και υπολείμματα κατά τη διάρκεια περιόδου έντονης βροχόπτωσης.

Τέλος, αφού προσδιορίσετε τη θέση όπου θα εγκατασταθεί η προκάτ πισίνα σας, φροντίστε να υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χώρος ώστε να τοποθετηθούν διάφορα αξεσουάρ, όπως σπα, τσουλήθρα, βατήρας, καθίσματα κτλ.

πισινες τιμες

πισινες τιμες

Παράγοντες που επιδρούν στο τελικό κόστος για την κατασκευή πισίνας προκάτ

πισινα τιμες ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Παρακάτω θα περιγράψουμε μερικούς παράγοντες που επιδρούν στο κόστος για κατασκευή πισίνας προκάτ και εντέλει διαμορφώνουν το ποσό που θα καταβάλει ένας νέος ιδιοκτήτης πισίνας.

Κατασκευή πισίνας προκάτ: Τι διαστάσεις και υλικά να έχει.

Ας ξεκινήσουμε με τις διαστάσεις.

Προφανώς, όσο μεγαλύτερη πισίνα παραγγείλετε να κατασκευαστεί, τόσο περισσότερη εργασία και υλικά κατασκευής θα χρειαστούν.

Αυτό γενικά μεταφράζεται σε υψηλότερο κόστος κατασκευής.

πισινες τιμες

πισινες τιμες

Επίσης, τα υλικά κατασκευής πισίνας διαφέρουν σημαντικά τόσο από άποψη ποιότητας όσο και κόστους.

Για παράδειγμα, οι πισίνες από μπετόν αρμέ στοιχίζουν πολύ περισσότερο από τις προκατασκευασμένες πισίνες που χρησιμοποιούν PVCστα εσωτερικά τοιχώματα.

Μύθοι και αλήθειες

πισινα τιμες ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Η κατασκευή πισίνας σε ένα σπίτι, παλαιότερα ήταν συνδεδεμένη με πολύπλοκους μηχανισμούς και φυσικά με πολύ μεγάλο budget.

Η απόλαυση της θέας και της χρήσης της πισίνας ήταν προνόμιο λίγων και πολύ εύπορων.

Σήμερα ο μύθος ότι πισίνες έχουν μόνο τα σπίτια και τα εξοχικά των πλουσίων έχει από καιρό καταρριφθεί.

Προκατ Πισινες

Πλέον όχι μόνο οι ιδιώτες αλλά και οι επαγγελματίες που θέλουν να αναβαθμίσουν τις επιχειρήσεις τους, τα προς ενοικίαση διαμερίσματά τους ή τα τουριστικά καταλύματα, καταφεύγουν στην κατασκευή μιας πισίνας, αφού το κόστος είναι προσιτό τόσο για την κατασκευή όσο και για την συντήρηση της.

Όμως «πόσο κοστίζει μια πισίνα»;

Αυτή είναι συνήθως η πρώτη ερώτηση που κάνει κάθε ενδιαφερόμενος πριν ξεκινήσει την έρευνα αγοράς.

Η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα εξαρτάται από μια σειρά αλληλουχιών.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να απευθυνθείτε σε αξιόπιστους επαγγελματίες που έχουν κατάρτιση στην κατασκευή πισίνας.

Οι πιο συχνές παράμετροι που καθορίζουν το κόστος μια πισίνας, εκτός από το μέγεθος, το βάθος, την καλαισθησία και την αντοχή στο χρόνο, είναι επίσης το σχήμα, η τεχνολογία φίλτρανσης, ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, η μέθοδος απολύμανσης του νερού κλπ.

πισινα τιμες ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Θα πρέπει να γνωρίζετε πως στην αγορά υπάρχει μια μεγάλη πληθώρα υλικών για την κατασκευή πισίνας, άλλα φθηνά και άλλα ακριβότερα και σαφώς πιο ποιοτικά με αντοχή στο χρόνο και τις εξωτερικές συνθήκες.

Αν λοιπόν βρείτε πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε δύο οικονομικές προσφορές, θα πρέπει να λάβετε υπόψη την ποιότητα.

Ζητήστε να δείτε αναλυτικά τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της πισίνας και ελέγξτε αν είναι πιστοποιημένα και αν ακολουθούν τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα ποιότητας.

Στο εκτιμώμενο κόστος θα πρέπει κανείς να συνυπολογίσει και τα έξοδα συντήρησης της πισίνας.

Τα καλά νέα είναι ότι χάρη στα προηγμένης τεχνολογίας συστήματα φίλτρανσης και τα καινοτόμα προϊόντα καθαρισμού που χρησιμοποιούνται τελευταία, το κόστος συντήρησης είναι πλέον πολύ προσιτό.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Το ενδεχόμενο κατασκευής πισίνας σε ένα νεόδμητο σπίτι, πάντα ενθουσιάζει τους μελλοντικούς του κατοίκους.

Σε μια ηλιόλουστη χώρα όπως η Ελλάδα, οι στιγμές χαλάρωσης μπροστά στην ιδιωτική πισίνα του σπιτιού, φαντάζουν ιδανικές για μικρούς και μεγάλους.

Η πιο συνηθισμένη φυσικά ερώτηση των πελάτων δεν αφορά τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά το τελικό κόστος.

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τιμές για την κατασκευή της πισίνας διαφέρουν καθώς εξαρτώνται από μια σειρά παραγόντων που καθορίζουν το τελικό κόστος όπως το μέγεθος, ο τύπος και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.

Ωστόσο, μπορείτε να αποκτήσετε την πισίνα που ονειρεύεστε, προσαρμόζοντας τα χαρακτηριστικά της στο δικό σας budget.

Επηρεάζουν οι διαστάσεις της πισίνας το κόστος της;

Είναι φανερό πως το μέγεθος και η τιμή της πισίνας είναι ποσά ανάλογα.

Όσο μεγαλύτερη θέλετε να είναι η πισίνα, τόσο αυξάνονται τα υλικά για την κατασκευή της αλλά και οι ώρες εργασίας.

Ο δεύτερος παράγοντας μετά το μήκος είναι το βάθος της.

Το μεγαλύτερο βάθος απαιτεί περισσότερες εκσκαφές, άρα το κόστος αυξάνεται.

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Το κοστολόγιο της πισίνας όμως εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το μηχανολογικό της εξοπλισμό.

Τα φίλτρα άμμου, οι αντλίες και οι χλωριωτές της πισίνας είναι εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα καθορίσουν την τελική τιμή.

Επιπρόσθετα, πρωτεύοντα ρόλο στο κόστος κατασκευής της πισίνας αλλά και στην ποιότητα της παίζουν φυσικά τα οικοδομικά εξαρτήματα και τα αξεσουάρ.

Οι προκατασκευασμένες πισίνες που χρησιμοποιούν PVC στα εσωτερικά τοιχώματα τους είναι φτηνότερες από τις πισίνες που κατασκευάζονται από μπετόν αρμέ.

Παράλληλα, στην αγορά κυκλοφορούν πολλές επιλογές σε αξεσουάρ πισίνας, όπως ο βατήρας, τα σκαλοπάτια, η σχάρα υπερχείλισης, ο φωτισμός κλπ.

Οι τιμές των αξεσουάρ διαφέρουν όπως επίσης και η ποιότητά τους.

Σε μια πρώτη ανάγνωση τα φθηνά υλικά και αξεσουάρ μπορεί να ρίξουν κατακόρυφα το κόστος κατασκευής της πισίνας, όμως μακροπρόθεσμα οι οικονομικές επιλογές μπορεί να κοστίσουν πολύ ακριβά, αφού φθείρονται πολύ πιο γρήγορα και χρειάζονται αντικατάσταση!

Χρήσιμες πληροφορίες

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Θα πρέπει να γνωρίζετε πως για την κατασκευή πισίνας, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τύπο της, απαιτείται ειδική πολεοδομική άδεια αλλά και αρχιτεκτονική μελέτη.

Μια πισίνα στο εξωτερικό μέρος του σπιτιού αυξάνει κατακόρυφα την αγοραστική του αξία.

Άρα μιλώντας για κατασκευή πισίνας, μιλάμε ουσιαστικά για μια σημαντική επένδυση.

Το κόστος της πισίνας δεν περιορίζεται στην κατασκευή της.

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα έξοδα συντήρησης η οποία απαιτείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η διαδικασία κατασκευής σε μια κλασική πισίνα από οπλισμένο σκυρόδεμα έχει ως ακολούθως:

1. Κατασκευή Σκελετού 2. Δημιουργία Περιβάλλοντα Χώρου 3. Στεγανοποίηση 4. Επένδυση

Στην πισίνα από οπλισμένο σκυρόδεμα τα τοιχία και ο πυθμένας οπλίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε στατική μελέτη. Κατά την σκυροδέτηση προβλέπονται αναμονές για όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και σωλήνες, για την κατασκευή των περιμετρικών δικτύων και του μηχανοστασίου.

Όλες οι παροχές οδηγούνται στο χώρο του μηχανοστασίου σύμφωνα πάντα με την τεχνική μελέτη αλλά και τα Διεθνή Πρότυπα με μηχανήματα και υλικά υψηλών προδιαγραφών.

Πληροφορίες για την κατασκευή Πισίνας

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Μία από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις που θα θέσουν οι νέοι και ενθουσιασμένοι σχετικά με το ενδεχόμενο απόκτησης πισίνας πελάτες, αφορά το τελικό για κατασκευή πισίνας κόστος.

Η πραγματικότητα είναι πως οι τιμές για πισίνες διαφέρουν αισθητά μεταξύ τους και εξαρτώνται από έναν μεγάλο αριθμό παραγόντων.

Ανεξάρτητα από τα διαθέσιμα σας χρήματα για την αγορά πισίνας, εφόσον δουλέψετε στενά με τους κατάλληλους προμηθευτές και κατασκευαστές, υπάρχει ο τρόπος να βρείτε την πισίνα που κινείται μέσα στο πλαίσιο των οικονομικών σας όρων.

Κατασκευή πισίνας: Παράγοντες που επιδρούν στο τελικό κόστος της.

Παρακάτω θα περιγράψουμε μερικούς παράγοντες που επιδρούν στην κατασκευή πισίνας προκάτ και εντέλει διαμορφώνουν το ποσό που θα καταβάλει ένας νέος ιδιοκτήτης πισίνας.

Κατασκευή πισίνας: Τι διαστάσεις και υλικά να έχει.

Ας ξεκινήσουμε με τις διαστάσεις.

Προφανώς, όσο μεγαλύτερη πισίνα παραγγείλετε να κατασκευαστεί, τόσο περισσότερη εργασία και υλικά κατασκευής θα χρειαστούν.

Αυτό γενικά μεταφράζεται σε υψηλότερο κόστος κατασκευής.

Επίσης, τα υλικά κατασκευής πισίνας προκάτ διαφέρουν σημαντικά τόσο από άποψη ποιότητας όσο και κόστους.

Για παράδειγμα, οι πισίνες από μπετόν αρμέ στοιχίζουν πολύ περισσότερο από τις προκατασκευασμένες πισίνες που χρησιμοποιούν PVCστα εσωτερικά τοιχώματα.

Κατασκευή πισίνας: Τι βάθος να έχει.

ΠΙΣΙΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΤΙΜΕΣ

Επιπλέον, το βάθος του πάτου της πισίνας αποτελεί έναν παράγοντα που επηρεάζει το κόστος της.

Όσο πιο βαθιά είναι μία πισίνα, τόσο περισσότερες εκσκαφές απαιτούνται, άρα θα χρειαστεί να ξοδέψετε παραπάνω χρήματα στο τέλος για την κατασκευή της.

Παράλληλα, τα διάφορα αξεσουάρ και πρόσθετα της πισίνας, όπως ο φωτισμός, η περίφραξη, ο βατήρας και οτιδήποτε άλλο, θα σηματοδοτήσουν επιπρόσθετες επιβαρύνσεις για την τσέπη του αγοραστή.

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Κατασκευή πισίνας: Τι φίλτρα να έχει.

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Ακόμη, έχετε σκεφτεί τι είδους φίλτρο θα χρησιμοποιήσετε;

Τι γίνεται με το σύστημα καθαρισμού;

Θα διαθέτει η πισίνα σας τυχόν εξελιγμένα χαρακτηριστικά; Ανάλογα με την πισίνα που θα επιλέξετε (τη μάρκα και το είδος), όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν ένα επιπρόσθετο έξοδο στο συνολικό για την κατασκευή πισίνας κόστος.

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Τι κόστος έχει η κατασκευή πισίνας.

Το φάσμα του κόστους για την κατασκευή πισίνας προκάτ είναι πολύ ευρύ στις μέρες μας, αλλά γενικά οι πισίνες ακολουθούν καθοδική πορεία.

Από μερικές χιλιάδες ευρώ έως κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ, διατίθενται πισίνες για όλα τα βαλάντια.

Ωστόσο, μην παραβλέπετε ποτέ και τα έξοδα συντήρησης της πισίνας σας.

Γενικά, η πισίνα πρέπει να θεωρείται ως επένδυση, αφού για παράδειγμα αν θελήσετε κάποια στιγμή να πουλήσετε το σπίτι σας, η πισίνα είναι ισχυρό χαρτί διαπραγμάτευσης για την αύξηση της τιμής του.

Η κατασκευή μίας πισίνας προκάτ στην περίμετρο του σπιτιού σας είναι ένα πολύτιμο «κεφάλαιο» που εκτοξεύει την αξία του σπιτιού σας εν μέσω μίας εποχής που η ζήτηση για πισίνες είναι υψηλή λόγω της πτώσης του κόστους τους.

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Κατασκευή πισίνας: Τι τύπο να επιλέξω;

ΠΙΣΙΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΤΙΜΕΣ

Χαμαμ Κατ’ αρχάς, επιλέξτε τον τύπο πισίνας που θα προτιμήσετε να εγκαταστήσετε στην έκτασή σας.

Χαμαμ Η κατασκευή πισίνας προκάτ προκρίνεται ως λύση επειδή το υλικό κατασκευής της είναι ευέλικτο και ως κατασκευή έρχεται σε έτοιμη μορφή ώστε να τοποθετηθεί στο σημείο όπου έχουν γίνει εκσκαφές.

Χαμαμ Οι περισσότερες πισίνες προκάτ είναι ορθογώνιες, αλλά πλέον συναντάμε οβάλ και άλλα σχήματα.

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Τι έγγραφα πρέπει να έχω για την κατασκευή πισίνας

Προκατ Πισινες

Πισινες με Υπερχειλιση Παράλληλα, η κατασκευή πισίνας προκάτ υπόκειται σε πολεοδομικούς και αρχιτεκτονικούς περιορισμούς, όπως άλλωστε ισχύει για κάθε εργασία αναβάθμισης ή επέκτασης μίας κατοικίας.

Πισινες με Υπερχειλιση Επομένως, θα χρειαστείτε οικοδομική άδεια και έγκριση προτού αρχίσουν οι εργασίες.

Πισινες με Υπερχειλιση Επιπρόσθετα, η επιλογή του κατάλληλου σημείου για την κατασκευή πισίνας προκάτ θεωρείται εξίσου κομβική με την ίδια την κατασκευή.

Πισινες με Υπερχειλιση Οι έμπειροι κατασκευαστές θα σας δώσουν σίγουρα τα φώτα τους, αλλά καλό θα ήταν να αναλογιστείτε μερικά από τα ακόλουθα σημεία.

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Τι πρέπει να προσέχω στην κατασκευή πισίνας.

Πισινες με Υπερχειλιση Πρώτον, επωφεληθείτε από το φως του ήλιου και επιλέξτε ένα σημείο που είναι πάντοτε ανοιχτό στον ήλιο και μακριά από τα δέντρα. Μία τέτοια τοποθεσία όχι μόνο θα διασφαλίσει τη ζεστή θερμοκρασία του νερού, αλλά επίσης θα περιορίσει την πτώση φύλλων μέσα στην πισίνα.

Πισινες με Υπερχειλιση Δεύτερον, η κατασκευή πισίνας προκάτ σε μία περιοχή με ισχυρό άνεμο αυξάνει την εξάτμιση του νερού, γεγονός που συνεπάγεται ότι θα πρέπει να ανεφοδιάζετε διαρκώς την πισίνα σας με νερό ώστε να διατηρείται το προβλεπόμενο επίπεδο. Δημιουργήστε ανεμοθραύστη μέσω ειδικής περίφραξης ή φυτεύοντας συστοιχία δέντρων.

Πισινες με Υπερχειλιση Τρίτον, αποφύγετε να κατασκευάσετε την πισίνα σας σε πολύ χαμηλό επίπεδο εάν η μορφολογία του εδάφους είναι επικλινής, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλημμύρα με λάσπη και υπολείμματα κατά τη διάρκεια περιόδου έντονης βροχόπτωσης.

Πισινες με Υπερχειλιση Τέλος, αφού προσδιορίσετε τη θέση όπου θα εγκατασταθεί η προκάτ πισίνα σας, φροντίστε να υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χώρος ώστε να τοποθετηθούν διάφορα αξεσουάρ, όπως σπα, τσουλήθρα, βατήρας, καθίσματα κτλ.

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Παράγοντες που επιδρούν στο τελικό κόστος για την κατασκευή πισίνας

Προκατ Πισινες

Πισινες με Υπερχειλιση Παρακάτω θα περιγράψουμε μερικούς παράγοντες που επιδρούν στο κόστος για κατασκευή πισίνας προκάτ και εντέλει διαμορφώνουν το ποσό που θα καταβάλει ένας νέος ιδιοκτήτης πισίνας.

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Κατασκευή πισίνας: Τι διαστάσεις και υλικά να έχει.

ΠΙΣΙΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΤΙΜΕΣ

Ας ξεκινήσουμε με τις διαστάσεις. Προφανώς, όσο μεγαλύτερη πισίνα παραγγείλετε να κατασκευαστεί, τόσο περισσότερη εργασία και υλικά κατασκευής θα χρειαστούν.

Αυτό γενικά μεταφράζεται σε υψηλότερο κόστος κατασκευής.

Πισινες με Υπερχειλιση Προκατ Πισινες Επίσης, τα υλικά κατασκευής πισίνας διαφέρουν σημαντικά τόσο από άποψη ποιότητας όσο και κόστους.

Πισινες με Υπερχειλιση Για παράδειγμα, οι πισίνες από μπετόν αρμέ στοιχίζουν πολύ περισσότερο από τις προκατασκευασμένες πισίνες που χρησιμοποιούν PVC στα εσωτερικά τοιχώματα.

Pisina|Prokat

Για επαγγελματικές πισίνες σε ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, αθλητικά κέντρα και για την ιδιωτική σας πισίνα στο σπίτι ή στο εξοχικό σας. Ζητήστε μας Προσφορά Τωρα!.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

E-mail: pisinaprokat@protonmail.com

+ 30 6941 585591 (WhatsApp, Viber)

Η γνώμη σας είναι σημαντική για μας. Παρακαλούμε καταγράψτε οποιοδήποτε σχόλιο ή παρατήρηση σας, στη φόρμα που ακολουθεί. Σύντομα θα έχετε την απάντηση μας.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΣ

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations