15/08/2023

SPA Fiji

SPA Fiji SPA Fiji Spa 4 ατόμων, με σύστημα θέρμανσης Balboa HΠΑ, σύστημα φωτισμού, σύστημα εκτόξευσης μασάζ, σύστημα απολύμανσης όζοντος, σύστημα φιλτραρίσματος και σύστημα ελέγχου Balboa ΗΠΑ. SPA Fiji  Το SPA Fiji Bora, είναι ένα ακρυλικό SPA Fiji με άνετο […]
15/08/2023

Tζακουζι Eσωτερικου Xωρου

Tζακουζι Eσωτερικου Xωρου Tζακουζι Eσωτερικου Xωρου Jacuzzi Spa 4 ατόμων, με σύστημα θέρμανσης Balboa HΠΑ, σύστημα φωτισμού, σύστημα εκτόξευσης μασάζ, σύστημα απολύμανσης όζοντος, σύστημα φιλτραρίσματος και σύστημα ελέγχου Balboa ΗΠΑ. Το Tζακουζι Eσωτερικου Xωρου Jacuzzi είναι ένα ακρυλικό υδρομασάζ με άνετο […]
15/08/2023

SPA Bora

SPA Bora SPA Bora, Spa 4 ατόμων, με σύστημα θέρμανσης Balboa HΠΑ, σύστημα φωτισμού, σύστημα εκτόξευσης μασάζ, σύστημα απολύμανσης όζοντος, σύστημα φιλτραρίσματος και σύστημα ελέγχου Balboa ΗΠΑ. Το Bora, είναι ένα ακρυλικό υδρομασάζ με άνετο εσωτερικό χώρο και ανατομική πλάτη, […]
15/08/2023

SPA Bali

SPA Bali SPA Bali, Spa 4 ατόμων, με σύστημα θέρμανσης Balboa HΠΑ, σύστημα φωτισμού, σύστημα εκτόξευσης μασάζ, σύστημα απολύμανσης όζοντος, σύστημα φιλτραρίσματος και σύστημα ελέγχου Balboa ΗΠΑ. Το Bali, είναι ένα ακρυλικό υδρομασάζ με άνετο εσωτερικό χώρο και ανατομική πλάτη, […]
15/07/2023

Υδρομασαζ Τιμες

Υδρομασαζ Τιμες Υδρομασαζ Τιμες Spa 4 ατόμων, με σύστημα θέρμανσης Balboa HΠΑ, σύστημα φωτισμού, σύστημα εκτόξευσης μασάζ, σύστημα απολύμανσης όζοντος, σύστημα φιλτραρίσματος και σύστημα ελέγχου Balboa ΗΠΑ. Υδρομασαζ Τιμες  Το Υδρομασαζ Τιμες Bora, είναι ένα ακρυλικό Υδρομασαζ Τιμες με άνετο […]
12/07/2023

Jacuzzi Bora

Jacuzzi Bora Jacuzzi Bora Spa 4 ατόμων, με σύστημα θέρμανσης Balboa HΠΑ, σύστημα φωτισμού, σύστημα εκτόξευσης μασάζ, σύστημα απολύμανσης όζοντος, σύστημα φιλτραρίσματος και σύστημα ελέγχου Balboa ΗΠΑ. Jacuzzi Bora  Το Jacuzzi Bora Bora, είναι ένα ακρυλικό Jacuzzi Bora με άνετο […]
10/07/2023

Τιμες Jacuzzi

Τιμες Jacuzzi Τιμες Jacuzzi Spa 4 ατόμων, με σύστημα θέρμανσης Balboa HΠΑ, σύστημα φωτισμού, σύστημα εκτόξευσης μασάζ, σύστημα απολύμανσης όζοντος, σύστημα φιλτραρίσματος και σύστημα ελέγχου Balboa ΗΠΑ. Τιμες Jacuzzi  Το Τιμες Jacuzzi Bora, είναι ένα ακρυλικό Τιμες Jacuzzi με άνετο […]
07/07/2023

Jacuzzi Τιμες

Jacuzzi Τιμες Jacuzzi Τιμες Spa 4 ατόμων, με σύστημα θέρμανσης Balboa HΠΑ, σύστημα φωτισμού, σύστημα εκτόξευσης μασάζ, σύστημα απολύμανσης όζοντος, σύστημα φιλτραρίσματος και σύστημα ελέγχου Balboa ΗΠΑ. Το Jacuzzi Τιμες είναι ένα ακρυλικό υδρομασάζ με άνετο εσωτερικό χώρο και ανατομική πλάτη, […]
05/07/2023

Χτιστα Jacuzzi

Χτιστα Jacuzzi Χτιστα Jacuzzi Jacuzzi τιμες Spa 4 ατόμων, με σύστημα θέρμανσης Balboa HΠΑ, σύστημα φωτισμού, σύστημα εκτόξευσης μασάζ, σύστημα απολύμανσης όζοντος, σύστημα φιλτραρίσματος και σύστημα ελέγχου Balboa ΗΠΑ. Χτιστα Jacuzzi Το Jacuzzi τιμες είναι ένα ακρυλικό υδρομασάζ με άνετο […]
05/07/2023

Τιμες Τζακουζι

Τιμες Τζακουζι Τιμες Τζακουζι SPA – ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ Τιμες Το νερό είναι αναντικατάστατο και μοναδικό. Η ευεργετικές του ιδιότητες είναι αναμφίβολες. Τιμες Τζακουζι SPA – ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ Τιμες  Ο όρος spa, που ολογράφως μεταφράζεται σαν sanitas per aqua (υγεία μέσω του ύδατος), […]
05/07/2023

Tζακουζι Eξωτερικου Xωρου Tιμες

Tζακουζι Eξωτερικου Xωρου Tιμες Tζακουζι Eξωτερικου Xωρου Tιμες Jacuzzi Spa 4 ατόμων, με σύστημα θέρμανσης Balboa HΠΑ, σύστημα φωτισμού, σύστημα εκτόξευσης μασάζ, σύστημα απολύμανσης όζοντος, σύστημα φιλτραρίσματος και σύστημα ελέγχου Balboa ΗΠΑ. Tζακουζι Eξωτερικου Xωρου Tιμες Το Tζακουζι Eξωτερικου Xωρου […]
05/07/2023

Τζακουζι Εξωτερικου Χωρου

Τζακουζι Εξωτερικου Χωρου Τζακουζι Εξωτερικου Χωρου Jacuzzi Spa 4 ατόμων, με σύστημα θέρμανσης Balboa HΠΑ, σύστημα φωτισμού, σύστημα εκτόξευσης μασάζ, σύστημα απολύμανσης όζοντος, σύστημα φιλτραρίσματος και σύστημα ελέγχου Balboa ΗΠΑ. Το τζακουζι εξωτερικου χωρου Jacuzzi είναι ένα ακρυλικό υδρομασάζ με άνετο […]